Elevator Game (2023) ลิฟต์ซ่อนผี

Elevator Game (2023) ลิฟต์ซ่อนผี (พากย์ไทย)

10 votes, average 4.2 out of 10

เรื่องย่อ : Elevator Game (2023) ลิฟต์ซ่อนผี

เรื่องราวสยองขวัญเหนือธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ เกี่ยวกับพิธีกรรมในลิฟต์ของผู้ที่อยากจะเดินทางข้ามไปยังอีกมิติหนึ่ง ด้วยการใช้วิธีการที่ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์

Posted on:
Views:120
Tagline:Elevator Game (2023) ลิฟต์ซ่อนผี (พากย์ไทย)
Quality:
Year:
Language:Thai