One Day as a Lion (2023)

One Day as a Lion (2023) พากย์ไทย 1X

10 votes, average 5.1 out of 10

เรื่องย่อ : One Day as a Lion (2023)

แจ็กกี้ พาวเวอร์สจะไม่ยอมหยุดยั้งลูกชายของเขาจากการติดตามเขาเข้าสู่ชีวิตแห่งอาชญากรรม เมื่อกลุ่มนายจ้างไล่ตาม การเผชิญหน้าโดยบังเอิญที่ร้านอาหารริมถนนถือเป็นเส้นทางใหม่

Posted on:
Views:107
Tagline:One Day as a Lion (2023)
Quality:
Year:
Language:English