Lumberjack the Monster (2023)

Lumberjack the Monster (2023) ซับไทย

10 votes, average 7.2 out of 10

เรื่องย่อ : Lumberjack the Monster (2023)

เมื่อทนายมีความโรคจิตที่อำมหิต ไม่เลือกวิธีอย่างนิโนมิยะ หมกมุ่นกับการขัดขวางฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้ขวานเป็นอาวุธ จนทำให้ตนตกเป็นเป้าหมายรายต่อไป

Posted on:
Views:101
Tagline:Lumberjack the Monster (2023)
Quality:
Year:
Language:Japan