I Saw the TV Glow (2024)

I Saw the TV Glow (2024) พากย์ไทย

10 votes, average 6.9 out of 10

เรื่องย่อ : I Saw the TV Glow (2024) 

วัยรุ่นโอเว่นพยายามใช้ชีวิตในย่านชานเมืองต่อไป เมื่อเพื่อนร่วมชั้นแนะนำให้เขารู้จักกับรายการทีวีลึกลับตอนดึก ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของโลกเหนือธรรมชาติที่อยู่ภายใต้ของพวกเขาเอง ในแสงสีซีดของโทรทัศน์ มุมมองของโอเว่นต่อความเป็นจริงเริ่มแตกร้าว

Posted on:
Views:110
Tagline:I Saw the TV Glow (2024)
Quality:
Year:
Language:English