Bionic (2024) เหนือมนุษย์

Bionic (2024) เหนือมนุษย์ (พากย์ไทย)

10 votes, average 6.5 out of 10

เรื่องย่อ : Bionic (2024) เหนือมนุษย์

กล่าวถึงในโลกอนาคตอันเสื่อมทราม ซึ่งแวดวงกีฬาเปลี่ยนแปลงไปเพราะการใช้อวัยวะกล พี่น้องคู่หนึ่งลงแข่งขันกระโดดไกล แต่การขับเคี่ยวครั้งนี้อาจนำทั้งคู่ไปสู่เส้นทางหายนะ

Posted on:
Views:102
Tagline:Bionic (2024) เหนือมนุษย์
Quality:
Year:
Language:English