A Stranger's Child (2024)

A Stranger’s Child (2024) พากย์ไทย 1X

10 votes, average 6.7 out of 10

เรื่องย่อ : A Stranger’s Child (2024)

เป็นเรื่องราวของ ดอนน่า ที่ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลด้วยความจำเสื่อมและทารก ขณะเดียวกันก็มีข่าวเด็กทารกถูกลักพาตัวทำให้ดอนน่าสงสัยว่าเด็กคนนั้นเป็นของเธอหรือไม่

Posted on:
Views:135
Tagline:A Stranger’s Child (2024)
Quality:
Year:
Language:English